top of page

לחיות עם הבחירה

שגיא גלאור

חינוך ביתי זו בחירה, אבל בניגוד לבחירות אחרות שיש להם מקום וזמן, כאן המקרה אינו חד משמעי. אפשר לומר שחינוך ביתי הוא משהו שפשוט קורה ומתהווה. נולדו לנו ילדים, עברו שלושה חודשים, חצי שנה, שנה, ועדיין היה לנו טוב שכולנו בבית – בלי מסגרות של גן ובית ספר. וכך, לאט לאט חודרת ההבנה שיש לתופעה הזאת שם וקוראים לה חינוך ביתי.

כמו הרבה דברים ההחלטה הזאת מקבלת את שמה ומממשותה במידה רבה מהסביבה שמעמתת אותך עם מה שאתה עושה. שאלות כגון "לא הגיע הזמן לרשום אותו לגן, למה היא לא הולכת לפעוטון, מה יהיה בבית הספר, איך הם ילמדו לקרוא ולכתוב, והכי חשוב, איך יהיו להם חברים?". וככל שהקשרים קרובים יותר השאלות קשות יותר ולעיתים רבות מלווה בביקורת, לעיתים אפילו בעוינות. זאת הסביבה שמנכיחה לך את העובדה שלמעשה החלטת החלטה, ואולי זאת הסביבה שמכריחה אותך לבחור. להצהיר על בחירה.

בהתחלה התגובה הטבעית היא תגובת נגד, כמו בחוק השלישי של ניוטון, כוח נגד!! כול גוף, או כל נשמה, שמפעילים עליה כוח מפעילה בחזרה כוח נגדי, זהו חוק טבע. אבל לאט מחלחלת ההבנה שכל זה מיותר, הכוח או העוצמה היא הבחירה שנבחרה, והיא תמיד אישית ופנימית ואין צורך להגן עליה, והיא בוודאי אינה מצריכה עימותים או קונפליקטים אלא רק חיוך ואהבה. אולי זה הרגע של הבחירה, אולי במובן מסוים זאת הסביבה שבוחרת עבורך, או מכריחה אותך לבחור את מה שכבר ברור לך שלא תוכל לבחור אחרת.

ואז כשהסביבה סיימה את תפקידה, ההכרחי והחשוב, אתה נשאר לבד עם הבחירה, ועם הצורך לחדש אותה יום יום. כי ככל שזאת הייתה פעם בחירה קלה, שנבעה בטבעיות ממצב עניינים והתאימה בדיוק לסיטואציה. עם השנים היא מקבלת משקל, גם כי הסיטואציה שונה, הילדים אחרים, ובעיקר כי אתה כבר לא אותו אתה, או כפי שאמר הרקליטוס, אי אפשר להיכנס לאותו הנהר פעמים. זהו מבחן האומץ של החינוך הביתי, כי עם השנים המחיר הופך להיות ברור יותר ויותר. והדבר המיוחד בחינוך ביתי, יותר אולי מכל בחירה אחרת, הוא שזאת בחירה שנוגעת ישירות בדבר הכי יקר שיש לאדם, הילדים שלו.

לבחור בחינוך ביתי זה לפגוש יום יום ושעה שעה את עצמך, כי בקשר שנוצר עם הילדים אין לאן לברוח. זאת בחירה שמשקפת לך, דרך הילדים, אותך. את מה שאתה אוהב בעצמך וגם את מה שלא, ובעיקר את האחריות שלא ניתן להטיל על אף אחד אחר. זאת בחירה רועשת, סוערת ומטלטלת. האם זו בחירה מצודקת?  לא יודע, תלוי מה אתה מודד. אבל לי די ברור שאם הייתי צריך לבחור הכל מחדש, לא הייתי בוחר אחרת.

bottom of page