הקורסים שלנו יעזרו לכם לדייק את המציאות כפי שאתם חולמים אותה

***********************************************

חינוך ביתי
מא' ועד ת'

Bucket & Spade

הקורס שכל משפחה צריכה
בתחילת הדרך בחינוך ביתי או במהלכה:

*
*
*
*
*
*
*
*
*

הוראה במרחב המשפחתי

מיני קורס על אופייה של ההוראה
מחוץ למערכת

Alphabet Cubes
Pile of Books

תהליך קבלת אישור לחינוך ביתי

מיני קורס שלוקח אתכם צעד אחר צעד - מקבלת ההחלטה ועד קבלת האישור המיוחל

House Sketch

ראשית קריאה באנגלית

קורס יעודי למשפחות חנ"ב המלמד כיצד להכניס את השפה האנגלית הביתה בדרך יחודית לנו

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

מחיר מלא: 997 ש"ח

מחיר: 279 ש"ח

מחיר: 27 ש"ח

מחיר: 480 ש"ח

***********************************************