top of page

תנאי שימוש:
 

אין לראות בקורס המדובר ייעוץ רפואי, פסיכולוגי, טיפולי, רגשי או כל יעוץ אחר.
כל הנאמר בקורס, נובע מניסיוננו והבנתנו ולא מחייב אף אחד.

האחריות על הבחירה בדרך החינוך והמשמעויות שלה הינה של ההורים בלבד

 הקורס מיועד אך ורק לשימוש אישי של רוכש הקורס ואין להעבירו הלאה.

bottom of page